Menu
Start > Pflege > Stationen > St.-Johannes-Hospital

Stationen im St.-Johannes-Hospital

Stationen im Überblick

 

Station Fachklinik Telefon
St. 4 Psychiatrie und Psychotherapie 02331/696-180
St. 5 Psychosomatik | Psychiatrie und Psychiatrie 02331/696-213
St. 6 Psychiatrie und Psychotherapie 02331/ 696-256
St. 14 Psychiatrie und Psychotherapie 02331/ 696-276
St. 16 Psychiatrie und Psychotherapie 02331/ 696-680
St. 17 Psychosomatische Medizin 02331/ 696-229

 

Christiane Klein-Meding
Pflegedirektion Christiane Klein-Meding Kath. Krankenhaus Hagen gem. GmbH St.-Johannes Hospital Hospitalstraße 6-10 58099 Hagen Tel: 02331/ 696-0